Galerie hasičů HZS hl.m. Prahy

část 2. - o hasičích

   Jak široké je rozpětí případů, ke kterým jsou hasiči vysíláni, takové musí být schopnosti jednotlivých příslušníků, nebo si alespoň musí umět poradit. Co je to za dovednosti? Ze základů: nebát se, nemít strach z výšek, dokázat se vypořádat s krví a utrpením postižených, umět dobře plavat, zacházet s motorovou pilou, rozbrusem, či hydraulickým vyprošťovacím zařízením, ovládat základy první pomoci, dokázat bez klíče otevřít zamčené dveře, znát základy jištění ve výškách, dokázat se správně orientovat v terénu a městě, dokonale se vyznat v oblasti působnosti atd., atp. Je to pestrá směs. Po nástupu k útvaru zájemce absolvuje několikaměsíční kurz, po kterém teprve smí být zařazen do výjezdové jednotky. Soudí se, že další 3 - 4 roky trvá, než si dokonale osvojí a hlavně zažije další potřebné znalosti. V "západních" zemích (Německo, Velká Británie, Spojené státy) musí zájemci o práci hasiče nejprve absolvovat několikaleté studium, na jehož konci se skládají náročné zkoušky.

Nebezpečný požár Zvládli jsme to! Velká voda v Praze Po bezohledné jízdě

   Mezi hasiči jsou příslušníci, kteří mají kromě obvyklé pracovní náplně lezeckou, potápěčskou, či pyrotechnickou specializaci, chemičtí odborníci, vyšetřovatelé zjišťování příčin požáru a my, tedy fotografové-kameramani. Pro přijetí k HZS je nutné minimálně středoškolské vzdělání a výborný zdravotní stav, o nástupu nezřídka rozhoduje na základě absolvovaných testů i útvarový psycholog.

Kosmonauti v Praze Nepozornost za volantem... Romantický výhled

   Při představování hasičů nesmím zapomenout na naše strojníky - tedy řidiče, kteří po příjezdu na místo zásahu obsluhují motorové agregáty a v případě potřeby se zapojují i do hasebních a záchranných prací. Dojezdy v našich městech, v Praze obzvláště, mívají díky neukázněnosti zdejších řidičů značný nápor na jejich psychiku. Za zázraky, které občas musí na přeplněných vozovkách předvádět, jim spousta spoluobčanů vděčí, když ne rovnou za život, tak aspoň za minimalizaci škod způsobených požárem, či jinou škodnou událostí.

Asistence pro ZS Červený kohout ve skladu Zase jsme si mákli... Konec cesty

   V České republice pomáhají druhým, kromě profesionálních sborů a různých záchranářských organizací i sdružení dobrovolných hasičů. Tito nadšenci jsou, jak v odlehlých a hůře dostupných oblastech, tak i v místech s menším pokrytím profesionálními sbory, nezastupitelnou záchranářskou složkou. Jejich nezištná pomoc bývá médii opomíjená, skrytá za činností "profíků". Přitom dobráci na zahoukání obecní sirény, či pageru běží od rodinné večeře, od televize, nebo tepla krbu do své zbrojnice a bez nároku na odměnu se vydávají s pomocí k bližním. A mnohdy po těžkém zásahu ráno pokračují rovnou do zaměstnání. Nezastupitelnost dobrovolných sborů potvrdily i záchranné akce při ničivých povodních v roce 1997, kdy od prvních chvil zasahovali v postižených oblastech spolu s profesionálními jednotkami a celkový počet dohromady čítal 75 tisíc zasahujících hasičů z celé země. Kolik bylo na místo vysláno vojáků s technikou a za jak dlouho...?

Požár ve Squatu Zase se muset mýt...! Bezpečnostní dveře jsou překážka nejen pro zloděje. Po zásahu to vytřete dosucha!


Zpět na 1.část         Pokračování